Zavřít okno
(dvojklikem)

Nová opatření během pandemie COVID-19

Poslední aktualizace: 4. 4. 2021 ve 21:55

Veškeré bohoslužby probíhají dle standardního rozpisu bohoslužeb.

AKTUÁLNĚ

Mše svaté jsou obnoveny! Vzhledem k velké kapacitě kostelů ve farnosti nebylo třeba rapidně snižovat počet účastníků na mši. Obvyklá návštěvnost ve všedních dnech i v neděli odpovídá omezeným kapacitám.


Přehledně v tabulce:
Mše svaté Po-SoPROBÍHAJÍ
Nedělní mše svatéPROBÍHAJÍ
Kapacita kostela je pro obvyklou návštěvnost dostačující.
Pohřby a svatbyPROBÍHAJÍ
Informujte se však u správce farnosti ohledně počtu účastníků
Modlitby matekNeprobíhají
Výuka náboženstvíNeprobíhá


Kralice na Hané ~ Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Hrdibořice ~ Kostelík svatého Floriána
Václavovice (část Bedihoště) ~ Kaple svatého Václava
Vítonice (část Kralic na Hané) ~ Kaple svatého Víta
Biskupice ~ Kostel svaté Markéty
Bedihošť ~ Kostelík svatého Floriána
Klenovice na Hané ~ Kostel svatého Bartoloměje
Čehovice ~ Kostel svatého Prokopa
Kraličky (část Kralic na Hané) ~ Kaple svatého Jana Nepomuckého
Otonovice (část Hrubčic) ~ Kaple svatých Cyrila a Metoděje
Obědkovice ~ Zvoniční kaple
Tvorovice ~ Kaple svatého Bartoloměje
Hrubčice ~ Kostel svatého Urbana
Čelčice ~ Kaple svatého Floriána

Římskokatolické farnosti Kralice na Hané,
Klenovice na Hané
a Čehovice
ONLINE FARNOST
BOHOSLUŽBY
AKCE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
KONTAKT
FOTOGALERIE
ODKAZY