Kralice na Hané ~ Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Hrdibořice ~ Kostelík svatého Floriána
Václavovice (část Bedihoště) ~ Kaple svatého Václava
Vítonice (část Kralic na Hané) ~ Kaple svatého Víta
Biskupice ~ Kostel svaté Markéty
Bedihošť ~ Kostelík svatého Floriána
Klenovice na Hané ~ Kostel svatého Bartoloměje
Čehovice ~ Kostel svatého Prokopa
Kraličky (část Kralic na Hané) ~ Kaple svatého Jana Nepomuckého
Otonovice (část Hrubčic) ~ Kaple svatých Cyrila a Metoděje
Obědkovice ~ Zvoniční kaple
Tvorovice ~ Kaple svatého Bartoloměje
Hrubčice ~ Kostel svatého Urbana
Čelčice ~ Kaple svatého Floriána

Římskokatolické farnosti Kralice na Hané,
Klenovice na Hané
a Čehovice
BOHOSLUŽBY
AKCE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
KONTAKT
FOTOGALERIE
ODKAZY