KRALICE NA HANÉ

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Základní informace

Kostel je farním kostelem kralické farnosti.

Bohoslužby

Pravidelné mše svaté v tomto kostele bývají v těchto dnech:

úterý17:00v zimním čase
18:00v letním čase
pátek18:00během školního roku je s účastí dětí z náboženství
sobota8:00celoročně bývá pro malou účast v kapli na faře
v červenci a srpnu se nekoná
neděle10:30pro děti je místo kázání připravena katecheze v boční kapli


V kostele se obvykle nekonají bohoslužby o všedních dnech v rozmezí 27.–30. prosince.

Hodová mše svatá se zpravidla slaví nejbližší neděli ke slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) v 10:30.

Tento přehled je spíše informativního charakteru – aktuální rozpis bohoslužeb najdete v OHLÁŠKÁCH.

V zimním období (od začátku do konce zimního času) se mše, vyjma té nedělní, konají v kapli na faře. V případě konání mše na faře prosíme o včasný příchod, neboť během bohoslužby se fara zamyká. Pokud tedy dojdete později k zamčeným dveřím od fary, nevěšte hlavu – zaklepejte na druhé okno nalevo od vstupních dveří na faru, někdo vám jistě rád otevře.

Na nedělní katechezi jsou zvány všechny děti (zpravidla do 13 let). Katecheze se koná při nedělní mši svaté v boční kapli hned po evangeliu a končí před přinášením obětních darů. Kaple se nachází za levými dveřmi vedle presbytáře, stačí, když vaše dítě připojíte k proudu ostatních dětí, které tam po čtení z evangelia směřují.

Historie

Kralický farní kostel v nynější podobě pochází z konce 18. století (1790–1793). Jeho věž je však mnohem starší, neboť byla postavena r. 1578. Jeho předchůdce, starý původní kostel, pocházel podle odhadu asi ze 13. století, stál na opačné straně od kostelní věže a směřoval k východu. Mohl stát několik málo metrů od silnice. Měl podobu kříže a byl dost malý. Ve středu kostela na každé straně byla venkovní kaple. Měl vlastní malou věžičku, protože velká věž nebyla s kostelem spojena. Starý kostel dvakrát vyhořel, a to v roce 1589 a 1719. V roce 1792 byl starý farní kostel rozbořen a odklizen, protože hrozil sesutím. Před jeho rozbořením v roce 1790 začala stavba nového kostela.
Podle smlouvy měl nový kostel postavit zednický mistr Václav Gorig, ale podle záznamu však kostel postavil Jindřich Zeidler, zednický mistr v Olomouci. Stavba začala 15. dubna 1790 a měla být dokončena v roce 1792, trvala ovšem až do začátku roku 1793. V době stavby kostela byl majitelem kralického panství a patronem kralického kostela hrabě August Kristián Sailern a farářem byl děkan Josef Sarkander Mainka. Stavba kostela však nedopadla dobře. Klenba byla příliš plochá a hrozila zborcením. Proto musela být v roce 1804 provedena oprava.
Po dokončení stavby byl kostel zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie a byl benedikován (požehnán) kralickým děkanem Josefem Sarkanderem Mainkou. Ukázalo se, že výměna kostelní klenby v roce 1804 byla nedostatečná a kostelní klenutí muselo být v roce 1859 podchyceno železnými tyčemi. Ani to však nedělalo dobrotu, a tak v letech 1872 nebo 1873 byla vybudována klenba nová, kterou provedl stavitel František Kotas z Olomouce. Z kostela před opravou zůstaly tedy jen pilíře, kostelní zdi, presbytář a věž. Kralický kostel je sice světlý, ale je nízký a proti jeho malé výšce je příliš široký. Jeho rozměry jsou vzájemně neúměrné.
K posvěcení farního kostela v Kralicích došlo 3. září 1815. Přípravy k posvěcení kostela vykonal farář a místoděkan Martin Rektořík. Světitelem byl olomoucký arcibiskup Maria Tadeáš kardinál Trauttmannsdorf. Po vysvěcení sloužil druhý přítomný arcibiskup lvovský, Ondřej Alois Ankwicz pontifikální mši svatou. Byla to jeho první mše svatá po vysvěcení.
Proč tak dlouhá doba (asi 22 let) mezi postavením kostela a jeho vysvěcením? V té době, jak již bylo řečeno, bylo potřeba opravit vadnou klenbu a kromě toho dát kostelu novou střechu, hlavní oltář, kazatelnu a křtitelnici. Byly postaveny nové varhany – první návrh nových varhan vypracoval zlínský varhanář Antonín Hanačik starší v roce 1812. V roce 1815 zde však postavil brněnský varhanář František Harbich nové varhany za 2860 tl. vídeňské měny, které měly dva manuály s pedálem a celkem 15 rejstříků. Do skříně těchto varhan byl v roce 1926 vestavěn nový pneumatický nástroj varhanářské firmy Rieger z Krnova, Opus 2250. Tyto varhany mají dnes dva manuály s pedálem.
V roce 1969 byly posvěceny a zavěšeny ve věži tři nové zvony s názvy Maria (530 kg), Václav (420 kg) a Cyril a Metoděj (206 kg) s elektrickým pohonem. Světitelem byl Dr. Bohumil Zlámal, proděkan CM bohoslovecké fakulty. Předchozí zvony byly zabaveny za války na válečné účely. V roce 1956 bylo v kralickém kostele zavedeno nové elektrické vedení s rozvodnou skříní a vnitřek kostela byl vymalován.
V roce 1993 za faráře P. Petra Glogara byla prováděna oprava celého kostela zevnitř i zvenku. Bylo zavedeno nové elektrické vedení, nová křížová cesta, nový oltář a byl vymalován celý kostel. Restaurátorské práce provedli manželé Jan a Sabina Kratochvílovi včetně křížové cesty. Dále byla provedena oprava střechy a fasády kostela.

Historii kostela vypracoval Josef Jelínek v roce 1995.

Fotogalerie

Umístění

Kostel se nachází na náměstí městyse Kralice na Hané.